baner
PVC Profil PVC je najčešće korišćen plastični materijal nakon polietilena. PVC je sintetisan prvi put negde oko 1920. godine ali široku primenu je doživeo tek oko 1930. godine. Prava ekspanzija je počela nakon II Svetskog rata, naročito poslednjih 20-30 godina kada postaje najviše korišćen polimer.PVC ima široku upotrebu u mnogim sektorima gradjevinarstva (prozorski profili, profili za vrata, ventilaciona instalacija i vodovodna i kanalizaciona instalacija, zatim za zaštitu i oblaganje zidova, podova i krovova). U industriji za pakovanje i umotavanje (poklopci za flaše, kese, folije za pakovanje). U medicini (kese za krv, epruvete za serume, hirurške rukavice, katetri za srce...) Proizvodnja elektro - materijala (izolatori od visokog napona, omoti optičkih vlakana...) U autoindustriji (folija - izolatori za staklo, brisači, unutrašnjost automobila, podne prostirke) i drugo (igračke, sportski materijali, prostirke, veštačka koža, čak i proizvodnja kreditnih kartica), ukratko u svim oblastima života.